Velkommen, barn og unge!


Vi tibyr et mangfold av aktiviteter til barn og unge i våre menigheter.

I Hof, Eidsfoss og Vassås menighet har vi  i samarbeid med menighetene i Botne og Sande tilbud til barn og ungdom fra spedbarnstid, gjennom barneårene og ut ungdomstiden.

 

Les mer

I Sande menighet har vi tilbud til barn og ungdom fra spedbarnstid, gjennom barneårene og ut ungdomstiden. 

 

Les mer

I Botne menighet har vi tilbud til barn og ungdom fra spedbarnstid, gjennom barneårene og ut ungdomstiden. 

 

Les mer

Gjennom menighetenes trosopplæringsarbeid, ønsker vi å legge til rette for at barn kan leve og vokse i et livsforhold til Gud. 

 

Les mer

I Hof, Eidsfoss og Vassås menighet har vi  i samarbeid med menighetene i Botne og Sande tilbud til barn og ungdom fra spedbarnstid, gjennom barneårene og ut ungdomstiden.

 

Les mer

I Sande menighet har vi tilbud til barn og ungdom fra spedbarnstid, gjennom barneårene og ut ungdomstiden. 

 

Les mer

I Botne menighet har vi tilbud til barn og ungdom fra spedbarnstid, gjennom barneårene og ut ungdomstiden. 

 

Les mer

Gjennom menighetenes trosopplæringsarbeid, ønsker vi å legge til rette for at barn kan leve og vokse i et livsforhold til Gud. 

 

Les mer