Gudstjeneste 1. mai 2021


Gudstjeneste fra Sande Kirke 1. mai med sogneprest Benedicte Aass, ordfører Elin Gran Weggesrud, bilder av Hendy Skoglund, sang ved Roar B. Johansen og ved orgelet kantor Bjørn Luksengård

Les mer

 

Gudstjeneste 1. mai 2021


Gudstjeneste fra Sande Kirke 1. mai med sogneprest Benedicte Aass, ordfører Elin Gran Weggesrud, bilder av Hendy Skoglund, sang ved Roar B. Johansen og ved orgelet kantor Bjørn Luksengård

Les mer

 

VIKTIG INFORMASJON FOR ALLE KIRKENE I HOLMESTRAND KOMMUNE


Det er tatt en felles beslutning om å avlyse alle gudstjenester kommende helg. Årsaken er de høye smittetallene i kommunen vår. 

Les mer

 

VIKTIG INFORMASJON FOR ALLE KIRKENE I HOLMESTRAND KOMMUNE


Det er tatt en felles beslutning om å avlyse alle gudstjenester kommende helg. Årsaken er de høye smittetallene i kommunen vår. 

Les mer

 

Konfirmantpåmeldingen for 2022 er åpen!


Nå er påmeldingen til konfirmasjon 2022 åpen! Mer informasjon finner du her.

Les mer

 

Konfirmantpåmeldingen for 2022 er åpen!


Nå er påmeldingen til konfirmasjon 2022 åpen! Mer informasjon finner du her.

Les mer

 

Gudstjeneste 3 søndag i påsketiden


Prest: Morten Mathisen Meidell Pritzier Kantor: Bjørn Luksengård Saxofon: Solveig Grønnestad, 9 år  

Les mer

 

Gudstjeneste 3 søndag i påsketiden


Prest: Morten Mathisen Meidell Pritzier Kantor: Bjørn Luksengård Saxofon: Solveig Grønnestad, 9 år  

Les mer

 
 

Vigsling av Marie Skarrebo Jørgensen

Historisk søndag i Hillestad kirke da Marie ble vigslet til prest i Den Norske Kirke

Les mer

 

Menighetsblad Sande

Menighetsblad for Sande er ankommet!

Les mer

 

Kirkekontoret er stengt for alle menighetene i Holmestrand

Kirkekontoret er stengt for besøkende, men alle ansatte er tilgjengelige! Dette gjelder både for menighetene i Holmestrand, Hof og Sande.  ...

Les mer

 

Digital gudstjeneste

Her finner du en link til digital gudstjeneste fra Botne kirke i dag, søndag 10. januar 2021

Les mer

 

Vårens program for konserter og arrangementer i Sande er klart!

På tross av strenge koronatiltak pr dags dato, legger vi opp til et rikholdig program for tiden som ligger fremfor oss. I det så ligger det...

Les mer

 

Godt liv - Hele livet

Lyst til å være med på webinar om "Godt liv - hele livet"?

Les mer

 

Smittevernet oppdateres raskere enn trafikkmeldingene...

Oppdatert: Regjeringen opprettholder mange av tiltakene, men letter på restriksjonene for barn og unge. Det vil bli enkelte alternative sam...

Les mer

 

Sande menighet samles rundt bålpannen!

Søndag 24. jan. kl. 11 møtes vi rundt bålpanna på kirketorget ved Sande kirke.

Les mer