Vigsling av Marie Skarrebo Jørgensen


Historisk søndag i Hillestad kirke da Marie ble vigslet til prest i Den Norske Kirke

Les mer

 

Vigsling av Marie Skarrebo Jørgensen


Historisk søndag i Hillestad kirke da Marie ble vigslet til prest i Den Norske Kirke

Les mer

 

UTDELING AV 4-ÅRSBOK I HOF


Kommende søndag er du hjertlig velkommen med din 4-åring til Hof menighetshus kl. 11.00!

Les mer

 

UTDELING AV 4-ÅRSBOK I HOF


Kommende søndag er du hjertlig velkommen med din 4-åring til Hof menighetshus kl. 11.00!

Les mer

 

Menighetsblad Botne


Nytt menighetsblad for Botne er ankommet. 

Les mer

 

Menighetsblad Botne


Nytt menighetsblad for Botne er ankommet. 

Les mer

 

Våre aktiviteter for barn og unge


Her kan du lese om alt som skjer for barn og unge i våre menigheter

Les mer

 

Våre aktiviteter for barn og unge


Her kan du lese om alt som skjer for barn og unge i våre menigheter

Les mer

 

Kirkene åpner gradvis opp igjen!


Nå åpner også kirkene gradvis etter mer enn 2 måneder uten gudstjenester. 

Les mer

 

Kirkene åpner gradvis opp igjen!


Nå åpner også kirkene gradvis etter mer enn 2 måneder uten gudstjenester. 

Les mer

 

Resultat fasteaksjonen i Hof


Kirkens Nødhjelp har nå avsluttet Fasteaksjonen for 2020. I stedet for den vante innsamlingen med bøsser, ble det i år gjennomført som en digitalisert aksjon.

Les mer

 

Resultat fasteaksjonen i Hof


Kirkens Nødhjelp har nå avsluttet Fasteaksjonen for 2020. I stedet for den vante innsamlingen med bøsser, ble det i år gjennomført som en digitalisert aksjon.

Les mer

 

Nye stellavtaler


Fellesrådet har vedtatt nye avtaler for gravstell og gravlegater. Se avtalen her

Les mer

 

Nye stellavtaler


Fellesrådet har vedtatt nye avtaler for gravstell og gravlegater. Se avtalen her

Les mer

 

Kirken er fortsatt der for deg, men for tiden på andre arenaer.


Samtlige aktiviteter som ikke er helt nødvendige avlyses til over påske. Det gjøres kun 2 unntak. Se også pressemelding fra vår biskop i Tunsberg bispedømme.

Les mer

 

Kirken er fortsatt der for deg, men for tiden på andre arenaer.


Samtlige aktiviteter som ikke er helt nødvendige avlyses til over påske. Det gjøres kun 2 unntak. Se også pressemelding fra vår biskop i Tunsberg bispedømme.

Les mer

 
 

Nytt menighetsblad for Botne sokn

Nytt menighetsblad for Botne er ankommet. Vedlagt ligger en pdf utgave  

Les mer

 

Nr 3/2020 Botne

Nytt menighetsblad for Botne sokn er ankommet.   

Les mer

 

Nr. 6 - 2020

Ny utgave av menighetsblad for Hof Eisfoss og Vassås sokn er ankommet!  

Les mer

 

Vigsling av Marie Skarrebo Jørgensen

Historisk søndag i Hillestad kirke da Marie ble vigslet til prest i Den Norske Kirke

Les mer

 

Dåpskjoleprosjekt

Nå er vi igang med å lage dåpskjoler til utlån! Vil du være med? 

Les mer

 

Kirkene åpner gradvis opp igjen!

Nå åpner også kirkene gradvis etter mer enn 2 måneder uten gudstjenester. 

Les mer

 

Nye stellavtaler

Fellesrådet har vedtatt nye avtaler for gravstell og gravlegater. Se avtalen her

Les mer