Fellesrådet og menighetene


Nye Holmestrand kirkelige fellesråd er sammensatt av representanter fra de forskjellige menighetsrådene, kommunal representant, prest oppnevnt av biskop og sekretær (kirkeverge).

Mens menighetsrådene hovedsakelig har ansvar for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, har fellesrådet hovedsakelig ansvar for administrative og økonomiske oppgaver, arbeidstakere, samarbeid med kommunen, kirkebygg/inventar og gravplasser.

 

Her finner du mer informasjon om fellesrådets oppgaver.

Holmestrand kirkelige fellesråd består av:

Sissel Leet Skeide, leder, Sande

Lars Olav Bøe, nestleder, Botne

Tove Ursin, Botne

Narve Lid, Sande

Hans Arne Rønningen, Hof

Ben Rune Kulleseid, Hof

Per Harald Agerup, kommunens representant

Knut Skjeldal, biskopens representant

Øivind Eismann (sekretær)

 

Her er det mer informasjon om våre menigheter.

Kirkeveien 19
3080 Holmestrand

Telefon: 33 06 40 50

 Se kart

Besøk nettside

 

Hjemmesiden til Sande menighet vil legges inn i den nye hjemmesiden til alle menighetene i nye Holmestrand kommune. 

Besøk nettside