Barn og unge i Sande menighet 2023


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite, f.eks. tilrettelegging eller allergier?
Kryss av for aktiviteter dere vil melde dere på til, eller få mer informasjon om.
4årsbok
Babysang
Barnekor
Englesamling
HalloVenn 31.okt
Ledertrening
Lys Våken 26-27 nov
Minikor
Småbarnssang
TenSing og band (fra 8. klasse)
Kveldscafe for 6.-7. klasseKan vi sende dere informasjon om andre aktiviteter for barn og unge i kirkene i Holmestrand?

Er det i orden at fornavn og bilde av den påmeldte blir brukt i menighetsblad og lokalavis?