Form og farge


Velkommen til en kreativ ettermiddag med formingsaktiviteter for barn i alle aldre! Her kan du få male, snekre og lage mange fine ting.

Program: samling, formingsaktiviteter på ulike stasjoner, vi avslutter med kake, saft og kaffe.

Barn under 7 år må komme sammen med en voksen.

Betaling: 50 kr pr barn. Makspris pr familie 100 kr.

Når: en lørdagsettermiddag i måneden. Nærmere informasjon om datoer kommer.

Hvor: Speiderhuset ved Botne kirke (adresse Nygårdsveien 1)

Tilbake