Gravplass


Begravelsen er den siste handlingen fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen der vi tar farvel med den som er død. Vi takker for livet som har vert og overlater den døde i Guds hender.

 Vi forvalter 9 gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.