Gravplassmyndigheten i Holmestrand


Begravelsen er den siste handlingen fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen der vi tar farvel med den som er død. Holmestrand kirkelige fellesråd forvalter denne oppgaven for alle kommunens innbyggere, uavhengig av tros- og livssyn. Vi har utført disse tjenestene gjennom flere århundrer og ønsker å bistå de etterlatte på en verdig og trygg måte. 

 Vi forvalter 9 gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.