Musikk og scene for ungdom


For ungdom fra 8. trinn og oppover.

Musikk- og scenegruppa er et sted der du som er interessert i musikk eller scene får prøvd deg på det du synes er spennende! Det kan for eksempel være å synge, spille, danse eller prøve ut lydteknikk . Musikk- og scenegruppa er for ungdom og unge voksne fra 8. klasse og ut videregående. 

Musikk- og scenegruppa er et samarbeid mellom Botne, Sande og Hof, Eidsfoss og Vassås menigheter. Vi øver annenhver tirsdag kl. 19-20.30 på Sande mengihetssenter, og annenhver fredag kl. 17.30-19 på Speiderhuset. En god anledning til å få nye impulser og finne gode venner!

Andreas Auby og Ingvild Guttormsen Heier leder tilbudet.

Se kalenderen for neste dato.

Bli med i vår Facebookgruppe for fortløpende informasjon.

Tilbake