Sprell Levende gudstjeneste


En sprell levende gudstjeneste tilrettelagt for de minste barna og deres familier, og ellers alle som har lyst.

Vi lager gudstjenester i Botne kirke med mylder og bevegelse!

Følg oss på Facebook eller se i kalenderen for neste Sprell Levende-gudstjeneste.

Tilbake