Kontaktinformasjon


Høringsdokument om nye gravplassvedtekter: 


Holmestrand kirkelige fellesråd / Kirkekontoret

Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof
Telefon:
33 06 40 50
Epost:
post.holmestrand@kirken.no

Vakttelefon utenom kontortid: 900 84 922. Dette nummeret skal KUN benyttes i situasjoner som medfører fare for verdier, liv og helse. 


Dersom du behøver timelister eller skjema for kjøregodtgjørelse, finner du dem i linken under. Der ligger det også en link til taushetserklæring. 

https://holmestrand.kirken.no/Artikkelvisning/ArticleId/4182/Skjema-for-kjoregodtgjorelse

 

Dersom du har utlegg kan du laste ned QR koder her: 

https://holmestrand.kirken.no/Artikkelvisning/ArticleId/4183/QRkoder

Ass. Kirkeverge/ Økonomiansvarlig

Mona Lofsberg Roso

992 82 305

Send epost

Diakon

Andreas Herwig Buer

461 13 857

Send epost

Drift

Stian Bore

934 04 730

Send epost

Driftsleder Botne

Asbjørn Backe

976 74 236

Send epost

Driftsleder Hof, Eidsfoss og Vassås

Isabella Charlotte Hesby Johnsen

472 57 438

Send epost

Driftsleder Sande

Vidar Mikalsen

480 85 202

Send epost

Driftsmedarbeider

Ole Andreas Johansen

922 09 203

Send epost

HMS-ansvarlig/Drift

Jon-Ivar Jørnby

924 07 709

Send epost

Kapellan

Eli Irene Fjose

996 91 126

Send epost

Kirketjener

Marit Bruserud

918 05 288

Send epost

Kirketjener

Anne Lene Gravdal

952 89 003

Send epost

Kirketjener

Hilde Killingdalen

934 31 464

Send epost

Kirketjener

Bent Ove Weberg

957 06 257

Send epost

Kirkeverge

Øivind Eismann

900 84 922

Send epost

Menighetspedagog

Tove Solberg Askekjær

33064100

482 47 326

Send epost

Menighetspedagog

Marianne Kristine Jonstang Juell

975 63 603

Send epost

Organist

Andreas Auby

465 45 201

Send epost

Organist

Jan-Fredrik Heier

992 60 457

Send epost

Organist

Aare-Paul Lattik

+47 986 72 812

Send epost

Organist

Bjørn Luksengård

908 00 873

Send epost

Prest

Ann-Kristin Halle

930 69 102

Send epost

Prest

Gustav Kristoffer Dobbedal Schmidt

934 55 681

Send epost

Prost

Marta Axner Ims

46312116

46312116

Send epost

Sekretær

Hilde Beate Backe

+47 33 06 40 50

924 82 432

Send epost

Sokneprest

Benedicte Aass

980 46 333

Send epost

Sokneprest

Beint Saaghus

975 32 589

Send epost

Sokneprest

Knut Skjeldal

959 43 200

Send epost

Undervisningsleder

Ingvild Guttormsen Heier

957 30 316

Send epost