Kontaktinformasjon


Holmestrand kirkelige fellesrådMedlemmer og møtedatoer

 

Holmestrand kirkelige fellesråd

Vi er kirkekontor for våre 3 menigheter og gravplassmyndighet i Holmestrand kommune.

Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof
Telefon: 33 06 40 50
Epost: post.holmestrand@kirken.no

Vakttelefon utenom kontortid: 900 84 922. Dette nummeret skal KUN benyttes i situasjoner som medfører fare for verdier, liv og helse. 

Dersom du behøver timelister eller skjema for kjøregodtgjørelse, finner du dem i linken under. Der ligger det også en link til taushetserklæring. 

Kjøregodtgjørelse og taushetserklæring

Dersom du har utlegg kan du laste ned QR koder her: 

QR-koder

Diakon

Andreas Herwig Buer

461 13 857

Send e-post

Drift

Stian Bore

934 04 730

Send e-post

Driftsleder Botne

Asbjørn Backe

976 74 236

Send e-post

Driftsleder Hof, Eidsfoss og Vassås

Isabella Charlotte Hesby Johnsen

472 57 438

Send e-post

Driftsleder Sande

Vidar Mikalsen

480 85 202

Send e-post

Driftsmedarbeider

Ole Andreas Johansen

922 09 203

Send e-post

HMS-ansvarlig/Drift

Jon-Ivar Jørnby

924 07 709

Send e-post

Kapellan

Eli Irene Fjose

996 91 126

Send e-post

Kirketjener

Marit Bruserud

918 05 288

Send e-post

Kirketjener

Anne Lene Gravdal

952 89 003

Send e-post

Kirketjener

Hilde Killingdalen

934 31 464

Send e-post

Kirketjener

Bent Ove Weberg

957 06 257

Send e-post

Kirkeverge

Øivind Eismann

900 84 922

Send e-post

Menighetspedagog

Tove Solberg Askekjær

33064100

482 47 326

Send e-post

Menighetspedagog

Marianne Kristine Jonstang Juell

975 63 603

Send e-post

Organist

Andreas Auby

465 45 201

Send e-post

Organist

Jan-Fredrik Heier

992 60 457

Send e-post

Organist

Aare-Paul Lattik

+47 986 72 812

Send e-post

Organist

Bjørn Luksengård

908 00 873

Send e-post

Prest

Ann-Kristin Halle

930 69 102

Send e-post

Prest

Gustav Kristoffer Dobbedal Schmidt

934 55 681

Send e-post

Prost

Marta Axner Ims

46312116

46312116

Send e-post

Sekretær /sekretær gravferd

Hilde Beate Backe

+47 33 06 40 50

924 82 432

Send e-post

Sokneprest

Benedicte Aass

980 46 333

Send e-post

Sokneprest

Beint Saaghus

975 32 589

Send e-post

Sokneprest

Knut Skjeldal

959 43 200

Send e-post

Undervisningsleder

Ingvild Guttormsen Heier

957 30 316

Send e-post

Økonomiansvarlig

Marianne Aass Bekke

957 23 213

Send e-post