Kontaktinformasjon


Holmestrand kirkelige fellesråd / Kirkekontoret

Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof
Telefon:
33 06 40 50
Epost:
post.holmestrand@kirken.no

Vakttelefon utenom kontortid: 406 00 715. Dette nummeret skal KUN benyttes i situasjoner som medfører fare for verdier, liv og helse. 

 

Ass. Kirkeverge/ Økonomiansvarlig

Mona Lofsberg Roso

+47 992 82 305

Send epost

Barne- og ungd. arbeider

Juliet Gräf Baroi

+47 932 91 533

Send epost

Drift

Stian Bore

+47 934 04 730

Send epost

Driftsleder

Vidar Mikalsen

+47 480 85 202

Send epost

Driftsleder Botne

Asbjørn Backe

+47 976 74 236

Send epost

Driftsleder Hof, Eidsfoss og Vassås

Isabella Charlotte Hesby Johnsen

+47 472 57 438

Send epost

Driftsmedarbeider

Ole Andreas Johansen

92209203

Send epost

HMS-ansvarlig/Drift

Jon-Ivar Jørnby

92407709

Send epost

Kirketjener

Marit Bruserud

+47 918 05 288

Send epost

Kirketjener

Anne Lene Gravdal

+47 952 89 003

Send epost

Kirketjener

Turid Eleonor Klevjer

+47 928 15 788

Send epost

Kirketjener

Magdalena Muller

+47 930 68 021

Send epost

Kirketjener

Bent Ove Weberg

+47 957 06 257

Send epost

Kirkeverge

Øivind Eismann

+47 900 84 922

Send epost

Menighetspedagog

Marianne Kristine Jonstang Juell

+47 975 63 603

Send epost

Organist

Andreas Auby

46545201

Send epost

Organist

Aare-Paul Lattik

+47 986 72 812

Send epost

Organist

Bjørn Luksengård

+47 908 00 873

Send epost

Sekretær

Hilde Beate Backe

+47 33 06 40 50

92482432

Send epost

Sekretær

Kari Storli

+47 917 45 405

Send epost

Sokneprest

Benedicte Aass

+47 980 46 333

Send epost

Sokneprest

Beint Saaghus

+47 975 32 589

Send epost

Sokneprest

Knut Skjeldal

+47 959 43 200

Send epost

Trosopplærer

Tove Solberg Askekjær

33064100

48247326

Send epost

Undervisningsleder

Ingvild Guttormsen Heier

95730316

Send epost

Web-kontakt

Jon Ivar Løkkemyhr

93037711

Web-kontakt

Jørgen Saaghus

97194726

Send epost