Diakoni og omsorg


Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Som kirke ønsker vi å hjelpe folk i alle livssituasjoner og i alle deler av samfunnet.