Sorggrupper


Samtalegrupper ved dødsfall

Planlagt oppstart for neste gruppe er mandag 29.01.24. Samtalegruppene er en form for ledede selvhjelpsgrupper, med ledere som selv har erfaring eller kompetanse innen området. 

SORG:

 • er en naturlig og sunn reaksjon på tap
 • kan gi uvante og sterke reaksjoner
 • tar ofte lenger tid enn du selv og omgivelsene tror
 • kan tappe deg for krefter
 • kan gi søvnproblem, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblem
 • kan uttrykkes svært forskjellig:
 • Noen gråter mye, andre lite
 • Noen blir mer sinte og/eller mer redde enn ellers
 • Noen blir veldig aktive, andre vil helst bare sove
 • Noen snakker om tapet til alle, andre vil helst være alene og slippe å snakke
 • Noen mister matlysten, andre spiser mer enn ellers
 • Noen kjenner lettelse
 • Noen kan oppleve skyldfølelse og nedtrykthet
 • Noen kjenner på stor ensomhet

Sorg betyr hardt følelsesmessig og mentalt arbeid.

Ved å la sorgen komme til uttrykk kan du forebygge psykiske plager.

Sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg, - og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele i gruppen. Det forventes at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

 • Gruppene har to ledere som har kunnskap og/eller erfaring med sorg
 • Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet
 • En gruppe består av 4-8 deltaker og møtes ca 6 ganger (tilpasses gruppen)
 • Om mulig settes gruppen sammen av deltagere som er i noenlunde samme livssituasjon
 • Gruppene møtes på fast sted
 • Alle som deltar har taushetsplikt
 • Tilbudet er gratis

 

Oppstart

Vi starter opp mandag 29.01.24 kl. 1700-1900. Sted: Holmestrand kirke. For informasjon eller påmelding, ta kontakt med diakon Andreas Herwig Buer, tlf: 46113857 eller ab565@kirken.no.

Her er brosjyre om sorgtilbud i Holmestrand kirkelige fellesråd

 

Grupper for barn/ungdom finner du her

 

I tillegg samarbeider vi med Horten, Tønsberg og Drammen, noe som gjør det mulig å melde seg på også der. Samt at vi henviser til disse stedene dersom vi ikke får nok deltakere lokalt. 

Tilbudene i Tønsberg finner du her.

Tilbudene i Drammen finner du her.

Du kan også sjekke sorggrupper.no. 

Dersom du ønsker samtale med diakon eller prest ta kontakt med din lokale menighet eller kontakt vedkommende direkte. Kontaktinfo til ansatte i kirkene i Holmestrand finner du her.

Tilbake