Sorggrupper


Samtalegrupper ved dødsfall. 

 

I Holmestrand starter vi opp med gruppe/grupper januar/feburar 2021, forutsatt at koronasiutasjonen tillater det. Samtalegruppene er en form for ledede selvhjelpsgrupper, med ledere som selv har erfaring eller kompetanse innen området. 

SORG:

 • er en naturlig og sunn reaksjon på tap
 • kan gi uvante og sterke reaksjoner
 • tar ofte lenger tid enn du selv og omgivelsene tror
 • kan tappe deg for krefter
 • kan gi søvnproblem, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblem
 • kan uttrykkes svært forskjellig:
 • Noen gråter mye, andre lite
 • Noen blir mer sinte og/eller mer redde enn ellers
 • Noen blir veldig aktive, andre vil helst bare sove
 • Noen snakker om tapet til alle, andre vil helst være alene og slippe å snakke
 • Noen mister matlysten, andre spiser mer enn ellers
 • Noen kjenner lettelse
 • Noen kan oppleve skyldfølelse og nedtrykthet
 • Noen kjenner på stor ensomhet

Sorg betyr hardt følelsesmessig og mentalt arbeid.

Ved å la sorgen komme til uttrykk kan du forebygge psykiske plager.

Sorggrupper

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg, - og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele i gruppen. Det forventes at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

 • Gruppene har to ledere som har kunnskap og/eller erfaring med sorg
 • Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet
 • En gruppe består av 4-8 deltaker og møtes ca 8 ganger (tilpasses gruppen)
 • Om mulig settes gruppen sammen av deltagere som er i noenlunde samme livssituasjon
 • Gruppene møtes på fast sted
 • Alle som deltar har taushetsplikt
 • Tilbudet er gratis

Ulike støttegrupper

Dersom det blir mange påmeldte ønsker vi å gi tilbud om ulike typer sorggrupper. Inndeling kan da bli:

 • Ved tap av ektefelle/samboer
 • Ved tap av foreldre/søsken
 • Ved tap av barn, ungdom eller voksne barn.

Dersom det ikke blir nok påmeldte til en slik inndeling ønsker vi å gi tilbud om "blandede grupper".

Oppstart

Det er pr. nå ikke fastsatt dato for oppstart. Men mulig oppstart kan være november 2020, evt januar 2021. 

Dersom du ønsker mer informasjon, eller ønsker å delta i en gruppe ta kontakt med diakon Hege Pytte på e-post eller tlf 995 26 277.

 

Grupper for barn/ungdom finner du her

 

I tillegg samarbeider vi med Horten, Tønsberg og Drammen, noe som gjør det mulig å melde seg på også der. Samt at vi henviser til disse stedene dersom vi ikke får nok deltakere lokalt. 

Tilbudene i Tønsberg finner du her.

Tilbudene i Drammen finner du her.

Tilbudene i Horten:
Sorggruppen er i regi av Horten menighet og Braarudåsen lindrende senter. Det er diakon og kreftsykepleier som er ansvarlige for gruppen. Gruppen er åpen for etterlatte, enten det er ektefeller/livsledsager el voksne barn. 
Sted: Sentrumskirken
Telefon: 33 52 91 16
E-post: akj@horten.kirken.no

Du kan også sjekke sorggrupper.no. 

 

Dersom du ønsker samtale med diakon eller prest ta kontakt med din lokale menighet eller kontakt vedkommende direkte. Kontaktinfo til ansatte i kirkene i Holmestrand finner du her.

Tilbake