Vil du være frivillig?


Å være frivillig handler både om å yte en innsats for andre, og å få noe tilbake. Et sted å høre til. Fellesskap. Det å utgjøre en forskjell. Et godt sted å være for barna dine. Dugnadsfellesskap. En meningsfylt oppgave. Å bli kjent med nye mennesker.

Illustrasjon av hender som er stablet over hverandre

Det er du som bestemmer hvilken oppgave som passer deg best, både med tanke på interesser og livssituasjon. Du skal gjøre det du liker. Det skal være gøy å si ja!

Ta kontakt (46113857) med diakon, Andreas for en hyggelig prat 😊

Tilbake