Forvaltning


Her kan du lese om lover og regler ang. gravferd.

Vi forvalter 9 gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.