Ingen nye stellavtaler


Fellesrådet har vedtatt at det ikke skal inngås nye stellavtaler. De som ønsker det må henvende seg til firmaer som tilbyr gravstell. 

Bilde av gravplass i sommersol

Drift av gravplassene i Holmestrand har endret seg en del siden kommunesammenslåingene startet. Nå er det færre ansatte som skal utføre flere oppgaver. Det gjør at tiden ikke er tilstrekkelig for å utføre disse på en god måte. Det har derfor ført til at mange fellesarealer ikke har blitt ivaretatt slik vi egentlig ønsker. Grusganger, hekker, trær og gjerder er bare noen av områdene det ikke har vært mulig å ivareta slik vi ønsker.

Budsjettene tillater ikke å øke antall stillinger, og derfor er det vedtatt at være driftsansatte ikke skal utføre gravstell i tiden fremover. Det vil frigjøre en god del tid som dermed kan benyttes på andre nødvendige arbeidsoppgaver vi har måttet nedprioritere.

Flerårige avtaler om gravstell som allerede er inngått (såkalte gravlegater), vil vi sørge for blir gjennomført slik de er avtalt.  

Det finnes flere aktører som tilbyr gravstell, og vi ønsker at du som fester av et gravsted selv tar kontakt med disse. Som gravplassmyndighet skal vi opptre nøytralt, og vi har derfor ikke anledning til å gi ut informasjon om hvem disse er. Gjør et søk på Internett eller kontakten nummeropplysningstjeneste, så vil de hjelpe deg.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for deg som fester av en grav, men vi har dessverre ikke funnet det mulig å fortsette å tilby gravstell hos oss i gravplassforvaltningen i Holmestrand.

Øivind Eismann, kirkeverge

Tilbake