Dialog med andre tros- og livssynssamfunn


Hvert år skal det holdes et dialogmøte mellom gravplassmyndigheten og kommunens øvrige tros- og livssynssamfun. 

Årlig dialogmøte med andre tros- og livssynssamfunn (Under arbeid) 

Hvert år skal det avholdes et dialogmøte med andre tros- og livssynsamfunn. I Holmestrand har ikke dette blitt gjennomført på flere år på grunn av manglende interesse/oppsluttning. Humanetisk Forbund sendte høsten 2019 ut et brev der de etterlyste referater fra slike møter. Gravferdsforvaltningen arrangerte derfor et slikt dialogmøte i desember 2019, der 2 trossamfunn møtte opp. I ettertid ble det også avholdt et møte i ettertid med et annet trossamfunn som ikke hadde anledning til å delta den aktuelle dagen. 

Her kan du finne informasjon fra dette møtet: Referat dialogmøte 2019

Det ble etterlyst informasjon om nøytrale seremonirom som kan benyttes. Her er noen bilder: 

  • Bilet kapelli Holmestrand  1 2 3 4 5
  • Kommunelokalet i Sande 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Bårehuset i Sande 1 2 3

 

For 2020 ble dialogmøtet utsatt, på grunn av koronapandemien, men dette vil avholdes digitalt i løpet av 1. halvår 2021. 

 

 

Tilbake