Gravplassvedtekter


De nye gravplassvedtektene er godkjent av Statsforvalteren. 

Illustrasjon av mange tente telys

Det har vært en omfattende prosess som har tatt tid. Derfor er det en grundig saksbehandling og prosess som ligger til grunn for de nye gravplassvedtektene som gjelder i Holmestrand kommune. 

Det ble registrert 3 høringssvar, men disse ble ikke tatt hensyn til av Statsforvalteren. Årsaken til dette var at grunnlaget for tilbakemeldingene ikke var relevante eller at forholdet var regulert av andre bestemmelser. 

For de aller fleste medfører ikke de nye vedtektene noen praktisk endring. Ordlyden er i hovedsak basert på den malen Statsforvalteren forfattet. 

Kildesortering og håndtering av plastavfall er et problem. Det nå er laget en ny avfallsforskrift kapittel 10 som gjelder fra 1.1.2023 som mest sannsynlig også gjelder for drift og bruk av gravplasser. Hovedformålet med dette nye kapittelet i er å øke kildesortering, utsortering og materialgjenvinning. Link til avfallsforskrift

Vedtektene regulerer ikke dette, men det er omtalt i ordensreglene for gravplassene. Link til ordensregler

De nye gravplassvedtektene finner du her: Gravplassvedtekter for Holmestrand

Tilbake