Lyst til å bidra på det digitale?


Har du interesse for film, lyd, bilder, presentasjoner, sosialemedier eller er du en dyktig prosjektleder? 

Våre 3 menigheter har det siste året laget flere digitale gudstjenester, fredagshilsener, presentasjoner og innlegg på sosiale medier enn noen tang tidligere. Covid-19 har gjort at vi har måttet tenke helt nytt. 

Hva skjer når denne pandemien er over? Vil vi gå tilbake til alt det gamle og legge denne nye digitale kompetansen på hylla fordi vi ikke trenger den? Det tror jeg ikke, selv om vi alle savner det å kunne samles på vanlig måte. 

Jeg tror at mange programmer som Teams og Zoom fortsatt vil benyttes, fordi vi har lært at det kan være en god måte å samle og spre informasjon på. Noen ganger må vi reise langt og lenge for å delta på møter som bare varer 30 minutter. 

Hva så med innlegg på sosiale medier, hjemmeside, etc.? Vi har lært så mye på så kort tid, og jeg tror at mange har satt pris på at vi har kunnet overføre gravferder til personer som ikke kan møte fysisk. Kirken har nådd ut til mange med fredagshilsen, andakter og noen forenklede gudstjenester, og mange av disse ville trolig ikke ha møtt opp fysisk i kirkene kl. 11 på en søndag. 

Jeg håper at vi klarer å gripe de mulighetene som finnes gjennom den digitale kunnskapen, til å nå ut til mennesker med det gamle budskapet, - på en ny måte. 

Vi trenger flere til å være med på dette. Her er noen konkrete eksempler på oppgaver du kan være med på: 

  1. Lydteknikker på konserter, direkteoverføringer, fredagshilsen, etc. 
  2. Redigering av lyd, bilde, presentasjoner, fil i programmer som imovie, Adobe, moviemaker, Cubase, Logic, Studio One, etc. 
  3. Prosjektleder, som innebærer å lage kjøreplan, kommunisere med de som deltar, skaffe oversikt over utstyr, økonomi, etc. 
  4. Bæring, koblinger, rydding og alt annet praktisk knyttet til å få utstyr på riktig sted til riktig tid og ikke minst få det til å virke når det skal. 
  5. Publisering på hjemmeside, sosiale medier, podcast, etc. 

Vi trenger frivillige, men er du den rette typen, kan vi også diskutere om du kan utføre noe av dette som en betalt jobb. Kanskje du bare har lyst til å lære mer om noe av dette, men innser at du har et stykke frem? Det viktigste er at du synes dette er spennende og moro. 

Ta kontakt med meg på 9008 4922 eller oe273@kirken.no for en hyggelig prat. 

Øivind Eismann

Kirkeverge (og litt teknofil)

 

I våre menigheter t har vi tilbud til barn og ungdom fra spedbarnstid, gjennom barneårene og ut ungdomstiden. 

 

Les mer

Gjennom menighetenes trosopplæringsarbeid, ønsker vi å legge til rette for at barn kan leve og vokse i et livsforhold til Gud. 

 

Les mer

Velg kalender