Meld deg inn i kirken!


68% av Norges befolkning er medlem i Den norske kirke. 70% av Holmestrands befolkning. Kirken trenger deg, og vi tror du trenger den. Her kan du melde deg inn.

Illustrasjon av to personer som prater med hverande i kirken

I likhet med kommune, skoler, kor, korps, andre trossamfunn og foreninger jobber vi for gode lokalsamfunn for mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner.

Kirken vil være der for deg i ditt lykkeligste øyeblikk, i den dypeste sorgen og i den vanlige hverdagen.

Kirken er en stor frivillighetsaktør. Derfor kan vi ha babysang, familiemiddager, ungdomsklubber, konserter, eldretreff, kirkekaffer, gudstjenester, brylluper, dåp, gravferder, kulturkvelder, samtaletilbud og sorggrupper i noen av kommunens flotteste bygninger.

Kulturbygninger hele kommunen, er stolte av og som fortjener å tas vare på for kommende generasjoner.

Kirken tror at «Gud ikke gjør forskjell på folk» (Efes. 6,9) - nestekjærligheten kjenner ingen grenser.

Jo flere medlemmer, jo mer får vi til. 

Klikk her for å komme til siden for medlemskap i Den Norske kirke

Tilbake