Sande sokn


Sande sokn ble 01.01.2018 slått sammen av de 3 tidligere soknene Botne, Holmestrand og Hillestad. Det finnes 3 kirker soknet: Botne kirke, Holmestrand kirke og Hillestad kirke.

Botne sokn vil fra 01.01.2020 være et av 3 sokn i nye Holmestrand kommunen. "Sande" og "Hof Eidsfoss og Vassås" er de andre 2 soknene i kommunen.

Soknet styres av menighetsrådet som velges hvert fjerde år samtidig med valg av kommunestyret.

Her finner du mer informasjon om menighetsrådets oppgaver.

Botne menighetsråd består av:

Dag Eivind Holhjem (leder)
Jan-Tore Saltnes
Ingrid Flottorp
Tove Brit Ursin
Marny Elise Grønli
Lars Olav Bøe
Bjørn Eivind Larsen (vara)
Turid Elenor Klevjer (vara)
Helge Skarrebo Holmen (vara)
Margunn Einarsen (vara)
Eva Karin Farnes-Hansen (vara)
Beint Saaghus (prest)


Her er det mer informasjon om våre kirker.