Sande sokn
 

Medlemmer i Sande menighetsråd 2023 til 2027

 • Heidi Solli, leder
 • Ove Frydenberg, nestleder
 • Janne Grindvollen
 • Ida Andrea Camilla Pape
 • Lise Lotte Kristiansen Reiersen
 • Ingrid Bjørkli
 • Hans Petter Andersen (Sekretær og 2.vara)
 • Benedicte Aass, sokneprest

Vararepresentanter

 • Anne-Helen Nilsen         
 • Hans Petter Andersen  
 • Nina Nilsen Åshaug (Permisjon)  

Utvalg

Det finnes ulike arbeidsutvalg som bistår menighetsrådet i sitt arbeid. Info om medlemmer kommer om ikke så lenge

 • Diakoniutvalg
 • Kirkemusikalsk utvalg
 • Trosopplæringsutvalg

Følgende personer jobber i Sande sokn: 

 • Benedicte Aas, sokneprest (Fra 15.august 2024)
 • Gustav Kristoffer Schmidt, kapellan
 • Dagfinn Bugge, prostiprest
 • Ingvild Guttormsen Heier, undervisningsleder
 • Marianne Jonstang Juell, trosopplærer
 • Bjørn Luksengård, Kantor
 • Aare-Paul Lattik, Kantor
 • Bent Ove Weberg, kirketjener
 • Marit Bruserud, kirketjener
 • Anne Lene Gravdal, kirketjener
 • Andreas Herwig Buer, diakon

 

 

Her finner du mer informasjon om menighetsrådets oppgaver.