Hof Eidfoss og Vassås sokn

 

Medlemmer i Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd 2023 til 2027

Randi Haavik, leder

Kjell Gunnar Wåden, nestleder

Bjørg Else Wallumrød

Ragnhild Haugestad Kristiansen

Mette Karlsen

Keith Eikenes

Eva Margrete Lian

Karen-Signe Zimmermann

Knut Skjeldal, sokneprest

 

Vararepresentanter

Tora Helene Flo Kjennerud

Elisabeth Goverud

Liv Åshild Gausdal

Turid Åsheim Sletsjø

Randi Marie Lokøy Holtungen

 

Her finner du mer informasjon om menighetsrådets oppgaver.

 

Utvalg

Det finnes ulike arbeidsutvalg som bistår menighetsrådet i sitt arbeid. Info om medlemmer kommer om ikke så lenge

  • Diakoniutvalg
  • Kirkemusikalsk utvalg
  • Trosopplæringsutvalg

 

Følgende personer jobber i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn: 

  • Knut Skjeldal, sokneprest
  • Ingvild Guttormsen Heier, undervisningsleder
  • Jan Fredrik Heier, organist
  • Aare-Paul Lattik, Kantor
  • Anne Lene Gravdal, kirketjener
  • Andreas Herwig Buer, diakon