Trosopplæring


Gjennom menighetenes trosopplæringsarbeid, ønsker vi å legge til rette for at barn kan leve og vokse i et livsforhold til Gud. 

 

Noen av våre tilbud er faste grupper og klubber, og er presentert under menighetene ovenfor. Andre tiltak gjennomføres som enkeltstående arrangementer for utvalgte aldersgrupper. Alle døpte barn får invitasjoner til disse arrangementene, men arrangementene er åpne for alle. Ta kontakt med oss dersom du eller ditt barn ikke er døpt, og dere ønsker å inviteres.

Dåpsengel og englegudstjeneste (Sande menighet)
Kirkekino for 3-åringer (Sande menighet)
4-årsbok (alle menigheter)
HalloVenn (Sande menighet)
6-årsbok (alle menigheter)
Tårnagent (alle menigheter)
Karnevalsgudstjeneste (Sande menighet)
Påskevandring og påskeverksted (Hof, Eidsfoss og Vassås menighet)
Lys Våken (alle menigheter)
Finalesøndag (Sande menighet)
Ungdomsgudstjeneste (alle menigheter)

 

Tilbake