Barn og unge i Hof, Eidsfoss og Vassås menighet


I Hof, Eidsfoss og Vassås menighet har vi  i samarbeid med menighetene i Botne og Sande tilbud til barn og ungdom fra spedbarnstid, gjennom barneårene og ut ungdomstiden.

 

Her er en oversikt over vårt tilbud til barn og unge i Hof, Eidsfoss og Vassås menighet. Dere er også hjertelig velkomne til å delta i aktiviteter hos våre naboer i Botne og Sande menigheter!

Tilbake