Nytt menighetsblad for Botne sokn


Nytt menighetsblad for Botne er ankommet. Vedlagt ligger en pdf utgave

 

 

Ler mer om følgende: 

  • Dato for utsatte  konfirmasjoner i september
  • Sommerhilsen fra Beint/prest
  • Oppstart av nytt ungdomskor og barnekor i Botne!
  • Valgmuligheter for nye konfirmanter: Ettermiddagskonfirmant, bandkonfirmant  eller korkonfirmant. 

Tilbake