Resultatet fra kirkevalget


11.september var det Kirkevalg, nå er resultatene klare

Valgurne

Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, hadde stemmerett i 2023. Takk til alle som stilte til valg, som bidro til å gjennomføre valget og til alle som avga sin stemme.

Du finner alle valgresultater på kirkevalget.no. 

Med dette kunngjøres det at menighetsrådene fra november 2023 består av: (Klikk på linken under) 

Botne sokn

Hof, Eidsfoss og Vassås sokn

Sande sokn

Vi gratulerer alle nye og gamle medlemmer i menighetsrådene, og ønsker dem lykke til i arbedet de neste 4 årene. 

Tilbake