Høringsdokument Gravplassvedtekter


Etter en årelang prosess er endelig forslaget til nye gravplassvedtekter klart. 

Illustrasjon av mange tente telys

Da våre 3 tidligere kommuner slo seg sammen, var det mange juridiske forhold som ble påvirket og måtte skrives om. Slik var det også innenfor gravplassforvaltningen. 

Selv om dette er et mandat som er gitt til kirken, skal gravplassforvaltningen ivareta disse oppgavene på vegne av alle innbyggere, uavhengig av deres tros og livssyn. 

Trender i samfunnet endres, også innenfor gravferd. Nye familieforhold og mer individtilpasning preger samfunnet generelt, og dette kommer også til uttrykk innen gravferder og gravplassforvaltning. Det er derfor viktig å ha et regelverk som regulerer dette slik at våre gravplasser også i fremtiden blir et sted for ro, ettertanke og fred.

Høringsfristen er satt til 20.februar 2023 kl. 12.00

Klikk her for å laste ned høringsdokumentet:

Gravplassvedtekter - Høringsdokument

 

Klikk her for å komme direkte til skjemaet for tilbakemeldinger: 

Skjema for tilbakemeldinger

Tilbake