Gravferd


I begravelsen tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overlater den døde til Gud.

 

Et begravelsbyrå kan ta seg av mye av det praktiske rundt gravferend. En kan også velge å gjøre det meste selv.

Den eller de pårørende blir rådde til å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om kva for delar av førebuingane ein ønskjer å gjere sjølv. Her kan kyrkjelege tilsette, både prest og diakon, vere gode samtalepartnarar.  

Tilbake