INFORMASJON OM ENDRING I SMITTETILTAK VED GRAVFERDER


Antallet som er tillatt ved gravferder justeres. 

 

Det har kommet spørsmål om hva som gjelder fremover med hensyn til hva som er tillatt antall, både i gudstjenester og i gravferder. Den umiddelbare reaksjonen kirkevergen hadde på endringene var at det ville være lurt å videreføre gjellende praksis, selv om kommunen har åpnet opp for at vi kan ha 50 personer til stede ved gravferd.

I ettertid har det fremkommet argumenter som tilsier at det allikevel bør lempes litt på. Derfor er det antallet som nå skal praktiseres i vårt fellesrådsområde, spesifisert i tabellen under. Dette er drøftet og blestuttet med alle 3 sokneprester og prosten i Nord-Jarlsberg

 • For gudstjenester er det 20 personer som er tillatt, i tillegg til de som medvirker.
 • (Reglene for dåp og konfirmasjon er de samme som for gudstjenester, selv om det arrangeres som dedikerte seremonigudstjenester)
 • Når det ikke kan opprettholde tilstrekkelig avstand til andre bør det brukes munnbind. Dette gjelder spesielt når man går inn og ut. Ellers er det frivillig om man ønsker å ha det på når man sitter på sin plass. 
 • Ved Salmesang skal det være 2 meters avstand mellom kohorter/personer man ikke bor sammen med.

Antallsbegrensningene for gravferder er som følger:

 

 

Store kirker

 

Gravferd 

Med

salmesang

Uten

salmesang

 

Botne krk 

30

40

 

Eidsfoss krk 

30

40

 

Hof krk 

30

40

 

Holmestrand krk 

30

40

 

Sande krk 

30

40

 

Mindre kirker

 

Gravferd 

Med

salmesang

Uten

salmesang

 

Hillestad krk 

20

25

 

Vassås 

15

25

 

Bilet kpl 

25

30

 

Bekkestranda 

10

20

 

Øvrig

 

Gravferd 

Med

salmesang

Uten

salmesang

 

Botne kpl 

6

8

 

Bårehuset Sande 

4

6

 

Hof KPL 

8

8

 

Her er en artikkel fra KA: Flere kan komme på gudstjeneste - allsang blir lettere   Se utdrag under

Her er link til Den Norske Kirke sin oppdaterte smittevernveileder:

Smittevernveileder for Den norske kirke - Den norske kirke (kirken.no)

 • Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
  Anbefalingen retter seg nå til enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.

 

 • Flere deltakere på arrangementer innendørs:
  Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser. På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.

 

 • 2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå: (Det er litt uklart om Holmestrand er på noe tiltaksnivå utover det nasjonale)
  Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Her anbefales fortsatt to meters avstand ved allsang innendørs. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind. Dette er i tråd med FHIs anbefaling.

 

 Koronasituasjonen i Holmestrand kommune - Holmestrand kommune

 

Her er link til kommunens hoveddokumenter og vedlegg:

Lokal forskrift- 26.05.2021 (holmestrand.kommune.no)

wfdocument.ashx (holmestrand.kommune.no)

 

Oversikt over endringer:

wfdocument.ashx (holmestrand.kommune.no)

 

 

Tilbake