Gudstjeneste 1. mai 2021


Gudstjeneste fra Sande Kirke 1. mai med sogneprest Benedicte Aass, ordfører Elin Gran Weggesrud, bilder av Hendy Skoglund, sang ved Roar B. Johansen og ved orgelet kantor Bjørn Luksengård

 

Tilbake