Dåp


Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne. 
Alle er velkommen til å ta kontakt for bestilling av dåp. 

Bestilling av dåp 
Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet. Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. 
 
Ta deretter kontakt med oss for å avtale dåpsdato. Dette bør gjøres i god tid før ønsket dåpsdato. På forsiden her kan du se hvilke datoer det er gudstjeneste med dåp.

Faddere 
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen. Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

Dåpssamtale eller dåpssamling 
I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen. 
 
Velkommen til dåp!

(Vi holder for tiden på med å innføre nye fagsystemer, og dersom du opplever problemer, kan du kontakte kirkekontoret på 33 06 40 50 eller på post.holmestrand@kirken.no)

 

Tilbake