Kirkene åpner gradvis opp igjen!


Nå åpner også kirkene gradvis etter mer enn 2 måneder uten gudstjenester. 

 

Vi er glade for at vi kan ha gudstjenester igjen. Fortsatt er det en del restriksjoner fra myndighetene, men nå kan vi samles i kirkene. 

For å ivareta både ansatte og besøkende sin sikkerhet, vil vi informere om de regler som gjelder smittevern i disse koronatider. 


Utdrag fra smittevernplanen for  kirkene i Holmestrand

Alle som kommer til kirken må oppgi navn og telefonnummer som noteres på en liste av kirketjeneren. Dette er noe myndighetene har bedt oss om å gjøre for å kunne utføre en mer effektiv smittesporing. Informasjonen lagres i 10 dager før den slettes.

Dersom du er syk eller har symptomer, må du holde deg hjemme. Dette gjelder spesielt ved luftveisinfeksjoner, hoste, feber, kvalme, diare, etc. Det samme gjelder dersom du er i karantene. De samme bestemmelsene gjeler for ansatte.

Det kan maks være 50 personer tilstede utenom ansatte. Noen steder er det færre. Dette er tydelig merket. Når det er fullt, vil det settes opp informasjon om dette. Vi ber deg respektere dette.

Alle deltakere og medvirkende skal holde minimum 1 m avstand. De som er i samme husstand kan sitte tettere.

Du må følge instruksjoner fra kirketjeneren, som har ansvaret for å ivareta alles sikkerhet.

Du må sitte på anvist plass. Kirketjeneren gir deg informasjon om dette når du kommer.

Du må passe på avstand til andre, spesielt i forbindelse med nattverd, når du går inn og ut av kirken. Unngå å håndhilse, omfavne eller på annen måte ha direkte kontakt med andre. Host i papirtørkle eller albue, IKKE i hånden.

Følg instruksjoner på plakatene som er satt opp.

Bruk gjerne håndsprit ved inngangen.

Det er ikke dåp i ordinære gudstjenester. Det blir satt opp egne dåpsgudstjenester, ta kontakt med kirkekontoret ved behov.

Det blir ikke arrangert kirkekaffe i forbindelse med gudstjenester.

Kirkeofringer må skje ved hjelp av VIPPS, vi kan dessverre ikke ta imot kontanter.

Vi forsøker å trykke opp egne program med salmer. Dersom salmebøker benyttes, vil de bøkene som har vært i bruk legges i en egen kasse, og vil på en 10 dagers karantene.

 

Nattverd gjennomføres på følgende måte:

  1. Brød legges i særkalker eller engangsbeger
  2. Mottakeren tar opp brødet og spiser.
  3. Begeret/særkalken fylles med vin
  4. Det må settes frem noe til å samle opp brukte engangsbeger
  5. Særkalker settes på brett, men det må informeres om at det må skje uten å berøre benyttede særkalker fra andre.

Tilbake