Vil du bli vår nye kollega?


Vi lyser ut diakonstillingen, nå ønsker vi å få en fast ansatt i 100% stilling

 

En diakon er kirkens sosialarbeider og omsorgsarbeider. Vi har i 2 år hatt en prosjektstilling som har bidratt til å ivareta beboere sitt behov for utøvelse av sitt trosliv. Vi har også støttet ansatte med materiell og informasjon. 

I tillegg har alle menighetene hatt et ønske om å støtte, motivere og rekruttere de over 200 som bidrar i det frivillige arbeidet. Det er også etablert sorggrupper i vår kommune, og på tross av pandemien er det nå et grunnlag å bygge videre på for den som ansettes. 

For å sikre at den beste kandidaten får jobben, har fellesrådet bestemt seg for å lyse ut stillingen i forbindelse med at det gjøres om fra en prosjektstilling til en fast stilling.

Du er hjertelig velkommen til å søke, og alle vurderes på samme grunnlag. Det er viktig å presisere at denne utlysningen ikke er proforma. ALLE har samme mulighet til å bli vår nye og faste diakon

 

Annonsen finner du her

Tilbake