Smittevernet oppdateres raskere enn trafikkmeldingene...


Oppdatert: Regjeringen opprettholder mange av tiltakene, men letter på restriksjonene for barn og unge. Det vil bli enkelte alternative samlinger. Inne er det en begresning på 10 personer, ute er det 200. Vi oppdaterer saken fortløpende. 

 

Vi gleder oss over at restriksjonene for barn og unge blir lettet på. Vi er derfor i gang med å undersøke om våre aktiviteter med kor, konfirmanter og klubber kan starte opp igjen. 

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Det er ennå usikkert om en lokal gudstjeneste vil omfattes av disse bestemmelsene, eller om vi kan starte opp igjen med de begrensningene som gjaldt før jul. 

Som du sikkert forstår, er det mye som fortsatt er usikkert. Vi vil derfor legge ut informasjon her så snart vi vet noe mer om hvilke bestemmelser som gjelder i de neste 2 ukene. 

 

Oppdatering 19. januar kl. 11.00

Regjeringen startet året med en to-ukers sosial nedstengning. Den er over nå. På pressekonferansen 18. januar ble det klart at de fleste tiltakene videreføres, men det er noen oppmykninger for kirken og særlig barne- og ungdomsarbeidet fra 19. januar.

  • Anbefalingen om å avlyse alle fysiske samlinger gjelder ikke lenger.
  • Barne- og ungdomsarbeidet kan gjenopptas, Kirkerådet har laget en ny trafikklysmodell for smittevern i barne- og ungdomsarbeidet.
  • Innendørs arrangementer kan gjennomføres med 10 deltakere + medvirkende. Utendørs gjelder grensen på 200 + medvirkende.
  • Begravelser kan fortsatt ha 50 deltakere + medvirkende innendørs.
  • Vær oppmerksom på evt. strengere lokale regler.

Avgjørelsen er ennå ikke tatt om det skal gjennomføres ordinære gudstjenester med begrensning på 10 personer.

Oppdatert smittevernveileder (pr. 18.01.21 kl. 21.50) [word] [PDF]

Oppdatering 19. januar kl. 13.30

Det blir alternativ samling i Sande på søndag 24.januar kl.11. Vi samles ute ved bålpannen. Det blir lagt ut en egen sak med mer informasjon. 

Mer info legges ut fortløpende for de andre menighetene. 

Tilbake