Godt liv - Hele livet


Lyst til å være med på webinar om "Godt liv - hele livet"?

 

Tunsberg bispedømme pleier å arrangere kursserien Godt Liv- hele livet i et samarbeidsprosjekt med et prosti hvert år. Dette året har blitt et svært annerledes år, og det ble ikke mulig å planlegge gjennomføring av temakvelder i et prosti. Men vi har fått støtte fra Anders Jahre Humanitære Stiftelse, og velger derfor som mye annet i Kirken dette året en digital tilnærming.

Vi har planlagt 3 webinarer som sendes i januar og februar. Første webinar legges ut 14. januar kl 12, - og det vil da også være mulig å sende inn spørsmål. . Webinarene kan ses på de oppsatte dagene eller frem til 1. april.

Link til webinar nr 1 (linken virker frem til 1. april). 

Målet er å styrke de som jobber nær pasientene til den gode samtalen om vanskelige livstemaer. Målgruppene vil hovedsakelig være personer som arbeider på institusjoner og i hjemmebasert omsorg, men vi håper temaene kan ha relevans for langt flere.

Vi har anbefalt webinarene til bruk i lunsjpauser, eller til å se det hjemme i ro og fred. Når det enkelte webinar sendes vil det også være mulighet til å sende inn spørsmål på en chat, og et team av to personer vil underveis svare på henvendelser.

Dersom du har spørsmål om webinarene, ta gjerne kontakt med Astri Olga Tretterud eller se nettsiden til Tunsberg:  Informasjon om Godt liv - Hele livet 

 

Godt liv - Program

 

Arbeidsgruppen har bestått av

Anita Nilo, pall.sykepleier/faglig rådgiver USHT-V Sandefjord kommune,

Hege Pytte, diakon i Holmestrand kommune (Botne, Hof, Sande),

Anne Karine Jordsmyr, diakon i Horten menighet

Astri Olga Tretterud, Tunsberg Bispedømme

Tilbake