Godt liv - Hele livet


Lyst til å være med på webinar om "Godt liv - hele livet"?

 

Webinar nr 1: De gode øyeblikkene

Hvordan se muligheter og gi større rom for åpne samtaler - velkommen til en samtale mellom Kari Fossli og Gudmund Fossli.
Gudmund Fossli er utdannet klinisk sosionom og familieterapeut og arbeider med veiledning/utdanning innen familievern, barnevern og psykisk helse. Kari Fossli har master i klinisk eldreomsorg og er ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste som Studieleder i Fagskolen Aldring og helse, Demensomsorg og alderspsykiatri.

PREMIERE: 14. januar 12-12:45. Webinaret er tilgjengelig til 1. april-
KLIKK HER FOR Å GÅ TIL WEBINARET!

Vil du rydde ut av oppvaskmaskinen, gå en tur eller kjøre bil mens du lærer? Du kan også høre webinaret som podkast. Søk etter "Godt liv" i din podkastspiller. 
På Anchor finner du den her: https://anchor.fm/s/45186b8c/podcast/rss


Webinar nr 2: Eksistensielle samtaler

Samtaler om livet, mening, døden, tro og livssyn - Kan jeg snakke om det?
Samtale med sykehusprest Liselotte Wettby som er sykehusprest på sykehuset i Vestfold.̊
 Hun er tidligere menighetsprest og har videreutdanning i sjelesorg, homiletikk og helsefaglig etikk. Liselotte vil dele av sine erfaringer og kompetanse om hvordan vi kan snakke med mennesker om eksistensielle temaer.

PREMIERE: 28. januar 12-12:45. Webinaret er tilgjengelig til 1. april.
KLIKK HER FOR Å GÅ TIL WEBINARET

Vil du rydde ut av oppvaskmaskinen, gå en tur eller kjøre bil mens du lærer? Du kan også høre webinaret som podkast. Søk etter "Godt liv" i din podkastspiller. 
På Anchor finner du den her: https://anchor.fm/henrik-guii-larsen/episodes/Eksistensielle-samtaler-ephpkt


Webinar nr 3: Eldre, sang og musikk

Hvordan kan musikk og sang bidra til å skape nærvær og gode øyeblikk?
For deg som synger mye og for deg som nesten bare synger inni deg.
Møt musikkterapeut Trine Lise Aasheim som er utdannet musikkterapeut og har jobbet ti år som musikkterapeut på Hospice Lovisenberg. De siste årene har hun vært selvstendig næringsdrivende, og jobber innenfor eldre- og demensomsorgen med opplæringsprogrammet ”Gjenklang”, hvor det handler om at helsepersonell skal lære å bruke sang i samhandlingen med eldre.

PREMIERE: 11. februar 12-12:45 Webinaret er tilgjengelig til 1. april
KLIKK HER FOR Å GÅ TIL WEBINARET

 

Tilbake